Sale!

หลอด E14 LUMAX LED 3W

120 บาท 85 บาท

  • หลอดจำปาLED 3W E14
  • ขั้ว E14 / 220 V
  • ให้ความสว่าง 180 lumen
  • อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง
  • ไม่สามารถหรี่ไฟได้
  • ใช้กับโคม chandelierหรือ โคมตกแต่ง
  • อุณหภูมิสี WARMWHITE 3000K

Additional information

อุณหภูมิสี หลอดไฟ

2,700K WARMWHITE