หลอด GU10 LED-5W-CRI97-3500K-หรี่ได้

หลอด GU10 LED-5W-CRI97-3500K-หรี่ได้