หลอดmr16-220v-7w-15degree-มุมแคบ

หลอดmr16-220v-7w-15degree-มุมแคบ