หลอด Philips cdm-t g12 70w

หลอด Philips cdm-t g12 70w